Городской бюджет

КРАСНОДОНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Рішення

«   01    »         02    2014  року                                                                                                                        № 44/3233      

 

«Про міський бюджет

на 2014  рік»

Краснодонська міська рада ВИРІШИЛА:

 1.Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2014 рік у сумі 311 431,199 тис. грн., в тому числі обсяг дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 110 850,200 тис. грн.,додаткової дотації з Державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів в сумі 1 620,100 тис. грн.,та субвенцій в сумі  95 143,049 тис. грн.  

Обсяг  доходів загального фонду  бюджету визначити у сумі 293 223,649  тис.грн., спеціального фонду бюджету  18 207,550  тис. грн., у тому числі бюджету розвитку 8 347,000 тис. грн.(додаток №1).

 2.Затвердити загальний обсяг видатків  міського бюджету на 2014 рік у сумі  311 431,199 тис. грн., у тому числі інша додаткова дотація з міського бюджету в сумі 4 058,274 тис. грн., субвенція на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності в сумі   2 129,100 тис. грн.   

Обсяг видатків загального фонду бюджету у  сумі  292 963,178        тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету 18 468,021 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2) та головними розпорядниками коштів(додаток № 3).

3. Установити профіцит міського бюджету у сумі  260,471  тис. грн., в тому числі:

 загального фондуміського бюджету у сумі 260,471тис. грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду). (додаток 7).

4. Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі  260,471 тис.грн., джерелом покриття якого визначити:

- надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі   260,471тис. грн.; (додаток 7).

 5.  Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів міського бюджету  у сумі 30,0 тис. грн.

6.Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток4)на 2014 рік:

дотації вирівнювання місцевим бюджетам  у сумі 13 370,800 тис. грн.;

інші додаткові  дотації   у сумі 4 058,274 тис. грн.;

субвенція на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності в сумі 867,900 тис. грн.

іншої субвенції з бюджету Краснодонського району в сумі 130,000      тис. грн.

іншої субвенції бюджету м. Суходільськ в сумі 420,000 тис. грн.

7.Установити, що перерахування дотації вирівнювання міським та селищним бюджетам м. Краснодон  здійснюється органами Державної казначейської служби України із застосуванням нормативів щоденних відрахувань  від кошика доходів міського бюджету з урахуванням дотації вирівнювання з Державного бюджету та коштів, що передаються з місцевих бюджетів, які надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів загального фонду міського бюджету, згідно із додатком № 4 до цього рішення. У випадку, якщо за нормативами щоденних відрахувань не забезпечується отримання місячної суми дотації вирівнювання відповідно до розпису міського бюджету, органи Державної казначейської служби України перераховують недоотриману місячну суму дотації вирівнювання міським та селищним бюджетам м. Краснодону на підставі платіжних доручень фінансового управління виконкому Краснодонської міської ради за рахунок фактичних доходів загального фонду міського бюджету не пізніше 10 числа місяця наступного за звітним.   

 Перерахування субвенції на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності шляхом застосування нормативів щодекадних  відрахувань згідно із додатком  4 до цього рішення.

  8.Затвердити перелік об’єктів (додаток № 6), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку .

 9.Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду міського  бюджету на 2014 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- обслуговування  боргових зобов’язань;

- соціальне забезпечення;

- поточні трансферти місцевим бюджетам. 

   10. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань на 2014 рік згідно з додатком 5.

   11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право фінансовому управлінню виконкому Красно донської міської ради в особі начальника фінансового управління ( у разі відсутності начальника – в особі заступника начальника фінансового управління – начальника бюджетного відділу) отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду, в органах Державної казначейської служби України;

- середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів міського бюджету, визначених у Законі України „Про Державний бюджет України на 2014 рік”, в органах Державної казначейської служби України, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами, в органах Державної казначейської служби України;

 -  позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду від банківських установ.

12. Встановити, що пільги по сплаті податків та зборів (обов’язкових платежів) у 2014році міською радою не надаються.

13.Установити, що підприємства комунальної власності м. Краснодону сплачують в загальний фонд місцевого бюджету частину чистого прибутку (доходу) у розмірі 10%. Частина чистого прибутку (доходу) сплачується в місцевий бюджет наростаючим підсумком фінансово-господарської діяльності в 2014 році в строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

14.У разі затвердження у міжсесійний період порядків надання, використання чи розподілу центральними органами влади та обласною радою трансфертів з державного та обласного бюджету місцевим бюджетам, виконкому Краснодонської міської ради після попереднього розгляду в постійній комісії міської ради по питанням економічного розвитку, бюджету та фінансів, використання комунальної власності, контролю за організацією торгівлі здійснювати протягом 2014року розподіл  таких трансфертів між бюджетами міст та селищ відповідно до вимог таких порядків та їх фінансування з подальшим затвердженням внесених змін міською радою у встановленому порядку під час внесення змін до міського бюджету або затвердження звіту про його виконання відповідно до ч.10 ст.23 Бюджетного кодексу України.

15. Установити,  що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

16. Відповідно до ст. 22 Бюджетного Кодексу України визначити головними розпорядниками бюджетних коштів міського голову, керівників самостійних управлінь та відділів згідно додатку 3.

17.Провести індексацію нормативно-грошової оцінки земель та договорів оренди землі м. Краснодон згідно коефіцієнту індексації нормативно - грошової оцінки земель діючого з 1 січня 2014 року. 

18.Якщо після прийняття цього рішення про бюджет   повноваження щодо виконання функцій або надання послуг , на які затверджені бюджетні призначення , передаються у відповідності з чинним законодавством від одного головного розпорядника коштів міського бюджету іншому   , то дія бюджетного призначення не припиняється і може  застосовуватися в межах визначених цим рішенням для виконання тих самих функцій чи надання тих же послуг головним розпорядником коштів міського бюджету , якому ці повноваження передані.

19. Це рішення набирає чинності з дня його опублікування та застосовується з 1 січня 2014 року.

20.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічного розвитку, бюджету і фінансів, використання комунальної власності, контролю за організацією торгівлі (Демидович В.В.)

Міський голова                                                                                                                                Ю.Б.Баклагов

Вложение Размер
Додатки до рішення 99.62 КБ
Назад Наверх