Объединения совладельцев многоквартирных домов

Перелік питань, які найчастіше задаються мешканцями щодо створення та діяльності об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ)
Типовий договір відносин власників житлових і нежитлових
Статут об’єднання співвласників багатоквартирного будинку
Управління житловим будинком (посібник)
Створення та діяльність об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (практичний посібник)
Порядок державної реєстрації об’єднань співвласників багатоквартирного будинку (витяг)
Список членів об’єднання співвласників багатоквартирного будинку
Работа УЖКХ - постановление №559
Обращаем внимание ОСМД на то, что 31 мая 2012 года Постановлением Кабинета Министров Украины № 599 был утвержден Порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете для льготного кредитования юридических лиц, в т.ч. ОСМД, для проведения реконструкции, капитального, текущего ремонта объектов ЖКХ.

Согласно Порядка, отбор проектов, на кредитование которых могут быть направленные средства льготных кредитов, проводится комиссией, которая образована Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Получателем бюджетных средств является Государственное специализированое финансовое учреждение "Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству". В настоящее время региональными отделениями Фонда продолжается прием заявок от юридических лиц документов, которые подтверждают их платежеспособность.

Наиболее популярной темой проектов является утепление фасада или термосанация дома, а также установка индивидуальных тепловых пунктов.
Прием заявок продолжается. Для подачи заявки необходимо предоставить пакет документов для анализа платежеспособности кандидата в региональный Фонд, который находится в г. Луганске. После получения выводов, комиссия Министерства рассматривает проекты и проводит отбор. О перечне отобранных проектов информируется Фонд, который в пределах имеющихся кредитных ресурсов в течение месяца принимает решение о предоставлении кредита. На основании договора ,сроком до 10 лет выдается кредит. Размер платы заемщика за пользование кредитом составляет 3 % годовых, при этом ежемесячная оплата % начинается через 3 месяца с даты начисления средств на расчетный счет, а погашение кредита осуществляется ежемесячно через год после получения кредита.

Более детально с тем, какие документы предоставляются для подачи заявки, можно ознакомиться на сайте Министерства регионального развития , на сайте Фонда содействия молодежному жилищному строительству, а также официальном сайте Краснодонского городского совета в разделе «Управление ЖКХ»
ПОЛОЖЕННЯ про надання пільгових кредитів для реалізації проектів у сфері житлово-комунального господарства юридичним особам, у тому числі об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків,за рахунок коштів державного бюджету.
Телефоны
Киев Минрегион:
Ковалев Константин Викторович (044) 278-63-79
Луганск региональный фонд:
Морнев Сергей Николаевич 71-63-59, (050) 476-49-55

Що таке ОСББ?
Термін "ОСББ" вперше став відомим широкому загалу у 1992р., коли у Законі України "Про приватизацію державного житлового фонду" було зазначено, що "…для забезпечення ефективного використання приватизованих квартир та управління ними власники квартир (будинків) можуть створювати товариства або об'єднання індивідуальних власників квартир і будинків". У світовій практиці аналогом цього терміну є "кондомінімум" (у перекладі з латини "con" - спільно і "dominium" - володіння), що з'явився ще у Древньому Римі, коли виникла необхідність різним сім'ям жити у одному будинку і вирішувати багато спільних питань. З того часу у всіх без винятку цивілізованих країнах світу такі об'єднання (у тих або інших формах) стали основою організації спільного проживання людей, альтернативи якої немає.
Чим врегульоване питання створення та діяльності ОСББ?
Законом України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" від 29 листопада 2001 року №2866-III (Оприлюднено у відповідних засобах масової інформації 04.01.2002р.)
Яка статистика створення ОСББ у м.Краснодоні?
Вперше у м.Краснодоні ОСББ зареєстрували в вересні 2005р., а станом на 17.01.2014 р. виконавчим комітетом міської ради зареєстровано вже 72 об'єднання співвласників багатоквартирних будинків.
Які переваги в ОСББ від звичайного будинку?
При створенні об'єднання співвласників багатоквартирного будинку мешканці мають можливість:
- самостійно впливати на розмір квартирної плати та здійснювати контроль за раціональним використанням платежів на утримання свого будинку;
- встановлювати кошторис утримання свого житла;
- вибирати структуру і стиль свого управління;
- формувати штатний розклад, персональний склад працівників та їх заробітну плату (управителя, сантехніка, двірника, електрика, бухгалтера, консьєржа тощо);
- оптимально відібрати виконавців житлово-експлуатаційних послуг;
- спільно визначати об'єми, якість і терміни ремонту свого будинку;
- здавати в оренду місця загального користування з метою отримання прибутку для компенсації витрат (при наявності);
- надалі використовувати своє право на отримання субсидій;
- користуватись земельною ділянкою (прибудинковою територією), закріпленою за будинком;
- створити в будинку комфортні та безпечні умови проживання;
- використовувати трудовий внесок замість стягнення квартирної плати (відшкодування експлуатаційних витрат);
- обрання на конкурсній основі підрядників для покращання якості.
В яких будинках можна створювати ОСББ?
Об'єднання може бути створене в будинку будь-якої форми власності з числа тих, хто приватизував або придбав квартиру, а також власника будинку або його уповноваженої особи, власників жилих приміщень, а також власників нежилих приміщень.
Що необхідно для створення ОСББ?
Для створення ОСББ власником або ініціативною групою, яка складається не менш як з трьох власників квартир або нежилих приміщень скликаються установчі збори.
Повідомлення про проведення установчих зборів має бути направленим власником будинку або ініціативною групою не менше ніж за 14 днів до дати проведення установчих зборів. Повідомлення направляється в письмовій формі і вручається кожному власнику під розписку або шляхом поштового відправлення (рекомендованим листом). У повідомленні про проведення установчих зборів зазначається, з чиєї ініціативи скликаються збори, місце і час проведення, проект порядку денного.
Час і місце проведення обираються зручними для більшості можливих учасників зборів.
Установчі збори веде голова зборів, який обирається більшістю голосів присутніх власників або їх уповноважених осіб.
У голосуванні беруть участь власники (їх уповноважені особи), які присутні на установчих зборах.
Кожний власник на установчих зборах має один голос, незалежно від площі та кількості квартир або приміщень, що перебувають у його власності.
Рішення приймається шляхом поіменного голосування. Рішення оформлюється особистим підписом кожного, хто проголосував, у протоколі із зазначенням результату голосування ("за" чи "проти").
Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин присутніх осіб, які мають право голосу.
Установчі збори правомочні, якщо на них присутні більше п'ятдесяти відсотків власників.
У разі відсутності кворуму ініціатор призначає нову дату, місце і час проведення установчих зборів. Новопризначені установчі збори можуть бути скликані не раніш як через 14 діб з дня зборів, що не відбулися.
Установчі збори приймають рішення про створення об'єднання і затверджують його статут.
Оформлення і реєстрація всіх документів, що засвідчують створення об'єднання, здійснюються безоплатно у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Об'єднання вважається створеним з моменту видачі свідоцтва про державну реєстрацію.
Які документи необхідно подати для реєстрації ОСББ?
Для державної реєстрації об'єднання уповноважена установчими зборами особа (далі - заявник) подає безпосередньо або надсилає поштою (рекомендованим листом) до органу державної реєстрації:
1) реєстраційну картку, яка одночасно є заявою про державну реєстрацію об'єднання, оформлену за зразком згідно з додатком 1 до цього Порядку;
2) протокол установчих зборів, на яких було прийнято рішення про створення об'єднання та затвердження його статуту;
3) два примірники оригіналу і п'ять копій статуту об'єднання, оформлені згідно з вимогами законодавства;
4) список членів об'єднання, складений згідно з додатком 2 до цього Порядку.
Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у поданих документах, несуть власники житлових (нежитлових) приміщень та заявник.
Державна реєстрація об'єднань проводиться безоплатно.
Якими мають бути перші кроки після отримання свідоцтва про державну реєстрацію ОСББ?
Після державної реєстрації ОСББ необхідно подати матеріали в:
1. Державну податкову інспекцію (вул. Першокінна, 1а );
2. Управління Пенсійного Фонду України в м.Краснодоні (Мікроцентр, 20);
3. Краснодонський міськрайцентр зайнятості населення (вул. Першокінна,1 );
4. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати непрацездатності (вул.Комсомольська,8);
5. Відділення фонду соціального страхування від нещасних випадків на підприємстві та професійних захворювань (вул.Красних шахтарів, 18);
6. Управління статистики м.Краснодон (вул. Артема, 15).
В який спосіб відбувається процедура прийняття будинку на баланс ОСББ?
Об'єднання після набуття статусу юридичної особи може:
- прийняти на власний баланс весь житловий комплекс;
- за договором з попереднім власником залишити його балансоутримувачем усього житлового комплексу або його частини;
- укласти договір з будь-якою юридичною особою, статут якої передбачає можливість здійснення такої діяльності, про передачу їй на баланс усього житлового комплексу або його частини.
Рішення про прийняття на баланс основних фондів приймається відповідно до Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирних будинків", інших нормативно-правових актів та статуту об'єднання.
Балансоутримувач забезпечує управління житловим комплексом.
Передача майна з балансу на баланс відбувається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (Постанова "Про реалізацію Закону Країни "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" від 11.10.2002р. №1521).
Спори щодо прийняття та передачі на баланс майна вирішуються у судовому порядку.
Яке право ОСББ на земельну ділянку (прибудинкову територію)?
Прибудинкова територія включає:
- територію під житловим будинком або житловими будинками (включаючи площу вимощення);
- проїзди та тротуари;
- озеленені території;
- ігрові майданчики для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку;
- майданчики для відпочинку дорослого населення;
- майданчики для занять фізкультурою;
- майданчики для господарських призначень;
- територію для стоянок автомашин.
Стаття 42 Земельного кодексу України визначає:
Земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні жилі будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території державної або комунальної власності, надаються в постійне користування підприємствам, установам і організаціям, які здійснюють управління цими будинками.
У разі приватизації громадянами багатоквартирного жилого будинку відповідна земельна ділянка може передаватися безоплатно у власність або надаватись у користування об'єднанню власників.
Порядок використання земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні жилі будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території, визначається співвласниками.
Розміри та конфігурація земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні жилі будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території, визначаються на підставі проектів розподілу території кварталу, мікрорайону та відповідної землевпорядної документації.
Якими нормативно-правовими актами в своїй діяльності в першу чергу має керуватись ОСББ?
Закони України:
1) "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" від 29.11.2001р. №2866-111;
2) "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004р. № 1869-ІУ;
3) "Про приватизацію державного житлового фонду" від 19.06.1992 р. №2482-ХІІ.
Постанови Кабінету Міністрів:
1) "Про реалізацію Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" від 11.10.2002 р. №1521 зі змінами згідно постанови КМУ від 22.09.2004р. № 1242;
2) "Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій" від 12.07.2005р. № 560;
3) "Про затвердження Правил надання послуг з центрального опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення" від 21.07.2005р. № 630;
4) "Про затвердження Правил користування приміщеннями житлових будинків" від 24.01.2006р. №45.
Накази Держжитлокомунгоспу України:
1) "Положення про порядок передачі квартир (будинків) у власність громадян" від 15.09.1992 р. №56;
2) "Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій" від 25.08.2005 р. №76;
3) "Про затвердження Типового статуту об'єднання співвласників багатоквартирного будинку та Типового договору відносин власників житлових і нежитлових приміщень та управителя" від 27.08.2003р. №141;
4) "Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд" від 10.09.2004р. №150.

Вложение Размер
Типовий договір відносин власників житлових і нежитлових 73.5 КБ
Статут об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 103 КБ
Управління житловим будинком (посібник) 429.05 КБ
Створення та діяльність об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (практичний посібник) 789.79 КБ
Порядок державної реєстрації об’єднань співвласників багатоквартирного будинку (витяг) 68 КБ
Список членів об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 78.5 КБ
post.kmu_.doc 46 КБ
polozh.pro_nadannya.doc 863 КБ
Назад Наверх